• Gratis verzending vanaf 75 Euro.
  • Snelle levering binnen 3 - 6 dagen indien anders vermeld.
  • Leuk extraatje bij elke bestelling.

 

Algemene voorwaarden

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

De website www.schitterster.be is het online verkoopkanaal van Joke Buvé, geregistreerd met ondernemingsnummer  BE0751807111 op het adres Sint-Lambertusstraat 28, 3401 Walshoutem.
Alle communicatie zal online gevoerd worden door gebruik te maken van het mailadres info@schitterster.be Door u toegang te verschaffen tot onze website, stemt de koper toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten aanwezig op deze site of aangegaan op welke manier dan ook met SchitterSter zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.

 

Een op SchitterSter aangeboden product

Alle producten die door SchitterSter te koop worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden. De enige geldige verkoopsprijs is diegene die uiteindelijk tijdens de overeenkomst door SchitterSter aan u als koper wordt bevestigd. SchitterSter behoudt zicht het voorrecht om ten allen tijde de prijs van een artikel te wijzigen of te corrigeren, de enige correcte is degene die we uiteindelijk per mail aan u bevestigen als koper. De aangegeven prijzen zijn exclusief leverings- of verpakkingskosten.

SchitterSter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk)fouten die op de website aanwezig zijn. Indien er door een fout producten aan een onrealistische prijs geprijsd zijn, behoudt SchitterSter zich het recht om de bestelling te annuleren en de koper het betaalde bedrag terug te bezorgen.

 

Overeenkomst tussen de koper en SchitterSter

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en SchitterSter wanneer de koper van SchitterSter een bevestiging ontvangt van de bestelling en betaling via de website of de mogelijke betaal-afhandelaar. Schitterster kan echter beslissen de geldigheid van een overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval van bijvoorbeeld belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

 

Voor B2B bestellingen op factuur is er een betaaltermijn van 30 dagen factuurdatum. Bij laattijdige betaling zal een nalatigheidsinterest van 8% worden doorgerekend.

 

Levering en dienst na verkoop

Voor de levering van uw bestelling wordt beroep gedaan op de diensten van een externe pakketdienst. De totale kostprijs van de levering wordt tijdens de afhandeling van uw bestelling toegepast op het totaal bestelbedrag en zichtbaar voor de koper tijdens de checkout. De verantwoordelijkheid voor het verzenden van uw bestelling ligt bij de pakketdienst die u gekozen hebt tijdens uw bestelafhandeling en SchitterSter kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor het niet of niet-tijdig leveren van uw bestelling. Zodra uw bestelling verzonden is, ontvangt de klant een verzendbevestiging via mail. Op dit moment is de bestelling voor SchitterSter volledig afgerond. Track & trace gegevens zijn onder voorbehoud en enkel van toepassing indien de pakketdienst deze optie ondersteunt. De opgegeven levertermijnen zijn steeds een indicatie. SchitterSter kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door niet tijdige levering. De goederen reizen op risico van de klant. SchitterSter is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade gedurende de verzending. 

 

Indien de klant kiest voor verzending naar een afhaalpunt of het pakket wordt in bewaring genomen in een afhaalpunt wanneer de klant niet thuis was tijdens de aanbieding, is het de verantwoordelijkheid van de klant om het pakket tijdig af te halen. Indien het pakket niet wordt afgehaald en het retour komt naar SchitterSter dienen opnieuw verzendkosten te worden betaald om het pakket alsnog te ontvangen. De klant kan het desgewenst ook komen afhalen in Walshoutem.

Bestellingen die retour komen omwille van het niet tijdig afhalen in een afhaalpunt, kunnen niet geannuleerd worden en zullen dus ook niet terugbetaald worden. 

 

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid.

Wij kunnen niet garanderen dat www.schitterster.be ononderbroken of foutloos zal functioneren. We geven geen waarborgen mbt de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van onze website, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via de site. Deze site wordt ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis. We leggen geen verklaringen af of geven geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die op de site worden voorgesteld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. SchitterSter behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen. In zoverre de wet dit toelaat, wijst SchitterSter elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. SchitterSter zal niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van de website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

 

Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 kalenderdagen na levering schriftelijk gemeld te worden op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot het omruilen van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling (excl. verzend-en verpakkingskosten)

 

Maatwerkproducten kunnen niet omgeruild worden omwille van het unieke en persoonlijke karakter. (KB herroepingsrecht verkoop op afstand).

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Leuven zullen bevoegd zijn in geval van geschil.

 

Privacy

Wanneer u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, gaat u ook akkoord met onze privacy verklaring.